Centrum
Szkoleniowe

Centrum Szkoleniowe przygotowuje w zakresie teoretycznym i praktycznym osoby wspierające innych w warunkach domowych i instytucjonalnych do roli profesjonalnych opiekunów osób z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym.

Centrum Szkoleniowe Grupa Alivio posiada szeroki wachlarz szkoleń i warsztatów z zakresu realizacji bezpośrednich usług społecznych w tym pierwszej pomocy przedmedycznej.


Centrum Szkoleniowe Grupa Alivio współpracuje z wieloma Organizacjami Pozarządowymi i Jednostkami Samorządowymi w zakresie usług szkoleniowych oraz organizacji spotkań, konferencji i wizyt studyjnych w obszarze bezpośrednich usług społecznych.


Spółdzielnia Socjalna Grupa Alivio oraz Centrum Szkoleniowe Grupa Alivio wpisane są do rejestru RIS pod numerem 2.08/00067/2022, oraz 2.08/00029/2023 a także do rejestru OID pod numerem E10361766

Grupa ALIVIO

to szereg usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym.

Centrum
Szkoleniowe


Szkolenia i warsztaty z zakresu bezpośrednich usług społecznych dla organizacji i opiekunów.

Opieka
Wytchnieniowa


Krótkoterminowe usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym wspierające opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Noclegi
bez barier

Podzielnia
sprzętu
medycznego

Scroll to Top