Podzielnia sprzętu
medycznego

Podzielnia sprzętu medycznego jest społeczną i nieodpłatną inicjatywą mającą na celu pozyskanie, przystosowanie i przekazanie osobie potrzebującej sprzętu rehabilitacyjno – pomocniczego.

Grupa Alivio przekazuje każdego roku dziesiątki sztuk wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych, materacy, chodzików, kul oraz tysiące sztuk pieluch, podkładów i pieluchomajtek.

Przekazanie sprzętu osobom potrzebującym oznacza nie tylko zdobycie niezbędnego wsparcia, ale również uczestnictwo w magicznym cyklu, gdzie każdy dar jest kroplą dobroci we wspólnocie. Podzielnia to żywe serce bijące w rytm solidarności i troski o drugiego człowieka. Po więcej informacji zadzwoń:

Grupa ALIVIO

to szereg usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym.

Centrum
Szkoleniowe


Szkolenia i warsztaty z zakresu bezpośrednich usług społecznych dla organizacji i opiekunów.

Opieka
Wytchnieniowa


Krótkoterminowe usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym wspierające opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Noclegi
bez barier

Podzielnia
sprzętu
medycznego

Scroll to Top