Opieka
Wytchnieniowa

Krótkoterminowe usługi opiekuńcze wraz z zakwaterowaniem, które mają na celu zapewnić odpoczynek i wsparcie opiekunom osób z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym.

Opieka Wytchnieniowa świadczona przez naszą spółdzielnię może przyjąć różnorodne formy w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji opiekuna. W każdym przypadku ta forma wsparcia ma na celu pomóc opiekunowi w utrzymaniu równowagi i dobrego samopoczucia aby mógł skuteczniej dbać o swoich najbliższych.

Grupa Alivio prowadzi na terenie Zielonej Góry dwa Centra Wytchnieniowe świadczące usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym.

Spółdzielnia Socjalna Grupa Alivio Spn.s. powstała na początku 2020 roku. Od początku działalności nasze przedsiębiorstwo społeczne realizuje zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym oraz ich rodzin i podopiecznych.

Grupa Alivio świadczy szeroki wachlarz usług społecznych w tym krótkoterminowe usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym, asystenturę osobistą osób z niepełnosprawnością, Podzielnię sprzętu rehabilitacyjno – pomocniczego, wsparcie merytoryczne dla rodzin w kryzysie niepełnosprawności oraz szkolenia dla osób sprawujących bezpośrednie usługi społeczne.


Grupa Alivio jest realizatorem programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych oraz wykonawcą programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Programy finansowane są z zasobów Funduszu Solidarnościowego.

logotyp Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej wraz z flagą i godłem Polski

Grupa ALIVIO

to szereg usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym.

Centrum
Szkoleniowe


Szkolenia i warsztaty z zakresu bezpośrednich usług społecznych dla organizacji i opiekunów.

Opieka
Wytchnieniowa


Krótkoterminowe usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym wspierające opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Noclegi
bez barier

Podzielnia
sprzętu
medycznego

Scroll to Top