O NAS

Spółdzielnia socjalna Grupa Alivio Spn.s. powstała na początku 2020 roku. Od początku działalności nasze przedsiębiorstwo społeczne realizuje zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym oraz ich rodzin i podopiecznych.

Grupa Alivio świadczy szeroki wachlarz usług społecznych w tym krótkoterminowe usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym, asystenturę osobistą osób z niepełnosprawnością, podzielnię sprzętu rehabilitacyjno – pomocniczego, wsparcie merytoryczne dla rodzin w kryzysie niepełnosprawności oraz szkolenia dla osób sprawujących bezpośrednie usługi społeczne.

Nasza misja

Misją naszej spółdzielni, obok działań w obszarze pomocy społecznej prowadzonych w nurcie deinstytucjonalizacji, jest społeczna i zawodowa reintegracja osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarząd Spółdzielni Socjalnej Grupa Alivio to:

Piotr Frołowicz – Prezes Zarządu

Wieloletni opiekun i asystent osób z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym.
Pedagog opiekuńczy i specjalny. Instruktor Terapii Zajęciowej. Koordynator dostępności.
Doświadczony instruktor z zakresu opieki nad osobami z niepełnosprawnością ruchową i w wieku senioralnym.

Aleksandra Borkowska-Frołowicz

Wieloletnia, doświadczona opiekunka i asystentka osób z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym.
Instruktor terapii zajęciowej i animatorka.
Specjalistka z zakresu administracji publicznych placówek służby zdrowia.

Wojciech Borkowski

Wieloletni opiekun i asystent osób z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym. Koordynator dostępności.
Specjalista do spraw technologii i rozwiązań technicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
Organizator i koordynator wycieczek i wyjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Koordynator Podzielni sprzętu rehabilitacyjno-pomocniczego.

Scroll to Top