Asystentura osób
z niepełnosprawnością

Zadaniem Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jest codzienne wsparcie w samodzielnej egzystencji oraz pomoc w pokonywaniu barier wynikających z niepełnosprawności.

Asystenci wspomagają osoby z niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania oraz w trakcie wypełniania indywidualnych ról społecznych.


Spółdzielnia Socjalna Grupa Alivio Spn.s. powstała na początku 2020 roku. Od początku działalności nasze przedsiębiorstwo społeczne realizuje zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym oraz ich rodzin i podopiecznych.

Grupa Alivio świadczy szeroki wachlarz usług społecznych w tym krótkoterminowe usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym, asystenturę osobistą osób z niepełnosprawnością, Podzielnię sprzętu rehabilitacyjno – pomocniczego, wsparcie merytoryczne dla rodzin w kryzysie niepełnosprawności oraz szkolenia dla osób sprawujących bezpośrednie usługi społeczne.

Grupa Alivio jest realizatorem programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych finansowany z zasobów Funduszu Solidarnościowego.

logotyp Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej wraz z flagą i godłem Polski

Grupa ALIVIO

to szereg usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym.

Centrum
Szkoleniowe


Szkolenia i warsztaty z zakresu bezpośrednich usług społecznych dla organizacji i opiekunów.

Opieka
Wytchnieniowa


Krótkoterminowe usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym wspierające opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Noclegi
bez barier

Podzielnia
sprzętu
medycznego

Scroll to Top