Nocleg bez barier


Baza noclegowa Grupa Alivio dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu dysponuje komfortowymi jedno i dwuosobowymi pokojami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjno-pomocniczy.

Za dobre samopoczucie naszych gości odpowiedzialna jest profesjonalna, pełna empatii kadra opiekuńczo/asystencka. Grupa Alivio dysponuje flotą pojazdów dostosowanych do przewozu wózków inwalidzkich.


Spółdzielnia Socjalna Grupa Alivio Spn.s. powstała na początku 2020 roku. Od początku działalności nasze przedsiębiorstwo społeczne realizuje zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym oraz ich rodzin i podopiecznych.

Grupa Alivio świadczy szeroki wachlarz usług społecznych w tym krótkoterminowe usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym, asystenturę osobistą osób z niepełnosprawnością, Podzielnię sprzętu rehabilitacyjno – pomocniczego, wsparcie merytoryczne dla rodzin w kryzysie niepełnosprawności oraz szkolenia dla osób sprawujących bezpośrednie usługi społeczne.

Grupa ALIVIO

to szereg usług dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym.

Centrum
Szkoleniowe


Szkolenia i warsztaty z zakresu bezpośrednich usług społecznych dla organizacji i opiekunów.

Opieka
Wytchnieniowa


Krótkoterminowe usługi opiekuńcze w trybie dziennym i całodobowym wspierające opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Asystentura osób
z niepełnosprawnością


Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu oraz reintegracji społeczno-zawodowej.

Noclegi
bez barier

Podzielnia
sprzętu
medycznego

Scroll to Top