Szkolenie z zakresu obsługi defibrylatora AED w ramach zadania publicznego finansowanego z zasobów miasta Zielona Góra

kolaż trzech zdjęć przedstawiający u góry plakat promujący zadanie publiczne dotyczące zakupu defibrylatora AED a poniżej zdjęcia ze szkolenia z obsługi tego urządzenia
Scroll to Top